Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 27 december ging Elzo voor. Hij had het over “focus”. Focus betekent brandpunt. Je focussen op je taak wil zeggen: je concentreren op je taak / je richten op je taak. Hij begon als een echte kunstenaar op een vel papier te tekenen. Toen hij klaar was liet hij het ons zien. De één zag een kruis, de ander allemaal zwarte strepen en stippen. Het hangt ervan af waar je je op concentreert, waar je je focus legt. Als je de verkeerde focus legt, kan het goed mis gaan.

Elzo haalde het voorbeeld aan van de verspieders die het beloofde land Kanaän moesten verkennen. Het is beschreven in Numeri 13 en 14. Tien verspieders keken naar de omstandigheden. Zij zagen goed versterkte steden, sterke geoefende mannen, ja zelfs reuzen (Enakieten). Zij werden overmand door angst. Er waren er maar twee, Jozua en Kaleb die de focus legden op de kwaliteit van het land, de opbrengst en op de belofte van God dat Hij hen het land zou geven. Zij vertrouwden op God, ondanks de omstandigheden. Wij kennen ook onze reuzen. De reus van eenzaamheid, de reus van niet gezien en gehoord worden, de reus van corona. Reuzen staan niet los van de boze. Je kunt in de bijbel lezen, in Genesis 6: 1-7 en in Judas 6-7, dat de Enakieten nakomelingen zijn van gevallen engelen en menselijke vrouwen. Daarom zie niet op de omstandigheden. Dat is moeilijk, zeker als je verdriet en rouw meemaakt. Maar blijf vertrouwen op de Heer. Leg je focus op Jezus. Elzo laat een filmpje zien: “reden om te leven”. Om de preek te beluisteren klik hier .

Margo had de zangleiding. Ze had vooraf gevraagd of er gemeenteleden liederen op wilden geven die ze graag wilden horen en waarom ze juist dát lied opgaven. Zo kwam de onderstaande liturgie tot stand. Margo vertelde bij elk lied wie hem had uitgezocht en waarom.
 
Liturgie
Welkom en mededelingen
Gebed
Opwekking 654: Dank U voor deze nieuwe dag
Opwekking 428: Genade zo oneindig groot
Kinderlied Kids noise: Licht
Bidden voor de kinderen
Hilsong When it Hurts
Opwekking 623: Laat het huis gevuld zijn
Bidden
Opwekking 452: Kom o heilige geest van God.
Preek Elzo: Focus 
Filmpje: Reden om te leven
Gebed en Zegen
Opwekking 47: Omdat Hij leeft

Deze dienst is ook nog in zijn geheel te bekijken. Link voor live-stream Joshua gemeente

Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. Omdat Matthijs Vlaardingerbroek een burn-out heeft, neemt Carla Vis de show tijdelijk van hem over samen met Mo, Driekus, opa Willem IJsneus en het roze konijn. Deze zondag is het thema: De komst van de wijzen.

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

26 februari 2021

  • vrijdag 26 februari 2021 - Johannes 11:25-26
    Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’ -- Johannes 11:25-26