Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 3 januari sprak Guido over “Vandaag”. Harm had de zangleiding en heeft de liturgie samengesteld. Guido maakte deze preek als een vervolg op zijn preek over teleurstelling. Hij nam als uitgangspunt Matteüs 16: 24-34. (Voor de teksten zie de bijbehorende powerpointpresentatie.) Wij maken vaak plannen voor morgen en de dagen/weken daarna.

We plannen van alles voor ons werk, ons huis, onze auto, ons gezin en onze vakantie. Hij leest Lucas 22: 14-24 waarin Jezus tijdens het laatste Pesachmaal zijn discipelen verteld dat er een verrader onder hen is. En waar zijn de discipelen uiteindelijk druk mee? Met de vraag wie van hen het belangrijkste is. Wij zouden ons ook af moeten vragen wat God ons vandaag wil vertellen. Dat hangt af van onze waarneming (perceptie). Hoe en waar kijken we naar? Daarbij lijkt het vaak alsof het gras bij de buren groener is dan bij jou. In Prediker 3: 1-11 lezen we dat overal een tijd voor is. En dat we met al ons gezwoeg niet veel bereiken. Gras groeit niet harder door er aan te trekken maar door het te verzorgen met water, mest en door onkruid te wieden. We hunkeren soms naar de lente en de zomer. Maar ook de herfst en de winter is nodig om in het volgende seizoen weer knoppen en bloemen te kunnen krijgen. Plannen op zich is niet verkeerd. Maar vaak gaat het daarbij om ons eigen belang/onze eigen eer in plaats van om de zorg voor een ander. God gaf zijn eigen Zoon. Dat is pure liefde. Hij deed dat voor jou/mij. Richt je op God en in Hem op de ander. Verschillende teksten roepen ons daartoe op. Het wat ouderwetse woord nijgen betekent buigen. Je nijgen voor iemand of je oor tot iemand nijgen. Je doet wat extra om beter tot die ander te komen. Dat woord geeft mooi weer hoe wij ons op God moeten richten. Wat extra aandacht om Hem te verstaan, te volgen. Richt je in je stille tijd met heel je hart op God. Dan kun je vandaag weer aan.
De hele preek beluisteren.
De bijbehorende powerpointpresentatie bekijken.

Liturgie
Welkom en mededelingen
Gebed om zegen voor de dienst
Opwekking 684: Uw majesteit is onaantastbaar
Opwekking 594: U bent ik ben op de troon
Kinderlied Groot en geweldig
Bidden voor de kinderen
Opwekking 822: Mijn anker
Opwekking 592: God van Licht
Gebed
Zingen/luisteren Turn your eyes upon Jesus
Preek Guido: Vandaag 
Opwekking 645: Ik kies vandaag
Avondmaal
Opwekking 448 en 449 (achter elkaar door): Hij die de zoon bevrijdt/ Ben zo blij
Gebed/zegen
Slotlied
Opwekking 71: Jezus leeft in eeuwigheid

Je kunt de hele dienst nog bekijken via deze Link voor livestream

Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. Deze zondag is het thema: De doop van Jezus in de Jordaan.

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

26 februari 2021

  • vrijdag 26 februari 2021 - Johannes 11:25-26
    Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’ -- Johannes 11:25-26