Preken

In deze rubriek vindt je de liturgie en livestream van de komende zondag. Verder de samenvatting en geluidsopnames van preken die de afgelopen zondagen zijn gehouden in onze gemeente. Ook kun je de diensten nog nakijken via de links naar de livestreams.

Zondag 10 januari.  Voordat deze dienst gehouden werd en nadat ik alle informatie op de website had gezet, wenste ik jullie een gezegende dienst toe. Nou, die wens is uitgekomen. We hebben een enorm gezegende dienst mogen ervaren. En niet in de laatste plaats omdat Henk Jaap Luiten een preek hield over zegen en zegenen. Daarin alleen al schuilt een enorme bemoediging voor iedereen die de dienst heeft meegemaakt, of dat nou thuis was of in de zaal van het Harmoniegebouw.

Henk Jaap nam als uitgangspunt Leviticus 9: 21-24. (Pdf met gebruikte teksten.) Op de berg Sinaï hield het volk Israël afstand van God. Nu is de offerdienst ingesteld. Afstand is daarom niet meer nodig. God geeft tot slot zijn zegen aan het volk dat in gejubel uitbarst en zich in ontzag neerwerpt. Aäron spreekt de zegen uit en God zegent het volk. Zegenen wil zeggen jezelf inspannen voor het goed van de ander. Als Gods naam wordt uitgesproken over je dan gaat God dus voor je zorgen, zijn gelaat, zijn aandacht is op jou gericht om het goede voor je te doen. In onze situatie zijn offers niet langer nodig omdat Jezus Christus het volmaakte offer voor eens en altijd heeft gebracht. Maar de zegen is gebleven. We mogen die aan het einde van elke dienst ontvangen. God houd je in het oog en wil als een Vader voor je zorgen. In Numeri 6: 22-26 staat de formulering van de zegen zoals Aäron die moest uitspreken. Hij spreekt Gods naam over jou uit. Legt zijn Naam als het ware op je schouders. Dat betekent dat je er kracht en rust uit mag putten. De zegen geeft geborgenheid. God staat actief klaar om je te helpen. Maar het is niet vrijblijvend. Je mag zijn Naam meedragen om voor een ander tot zegen te zijn. En dat kan heel praktisch. Met een kopje koffie, een bemoedigend woord, boodschappen doen of wat dan ook voor een ander. Span je in voor het goed van de ander. Dan zul je tot zegen zijn
De hele preek beluisteren.
De bijbehorende teksten bekijken.

Liturgie
Mededelingen. In de livestream zijn de mededelingen niet opgenomen, klik hier als je die lezen wilt.
Openingsgebed
Opwekking 579: Dank U
Opwekking 758: Met heel mijn ziel
Kinderlied: Groot en geweldig (Marcel en Lydia Zimmer)
Bidden voor de kinderen
Opwekking 800: Koning met eer gekroond
Opwekking 407: Hoe groot zijt Gij
Opw 803: Vol ontzag
Gebeden
Opwekking 369: Door uw genade Vader
Preek Henk Jaap Luiten: zegen/zegenen.
Opwekking 638: Prijs Adonai
Dankgebed en zegen
Opwekking 563: I have a light

Deze dienst kun je nog helemaal nakijken via de livestream. Link voor livestream 

Voor de kinderen en hun ouders een link naar De Henkie Show. Deze zondag is het thema: De verzoeking van Jezus in de woestijn.

Afdrukken

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

26 februari 2021

  • vrijdag 26 februari 2021 - Johannes 11:25-26
    Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.’ -- Johannes 11:25-26