Waar zitten we

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snel vlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente (bis)

Zo luidt het eerste couplet van het Twents volkslied.
Een weelderige tekst die een prachtige streek in Overijssel beschrijft. Het dorp Haaksbergen, koestert zich in de heerlijke nabijheid van een aantal fraaie Twentse natuurgebieden, waaronder het Buurserzand, het Haaksbergerveen, het Witte Veen en het Lankheterbos.
Noaberschap staat hoog in het Twentse vaandel geschreven, nabuurschap. Een goede buur zijn. Oog hebben voor je naaste. Dat is ook het streven van Christengemeente Joshua; omzien naar de medemens. Mensen ter zijde staan met raad en daad. Bijvoorbeeld door praktische hulp te bieden. Of door bijstand te verlenen aan mensen die geestelijk in nood zijn geraakt.

Contactgegevens

Harmoniegebouw
Uitterhoevestraat 7
7481 DH Haaksbergen
Email:  info@christengemeentejoshua.nl

Privacyverklaring

Het dagelijks woord

12 mei 2021

  • woensdag 12 mei 2021 - Marcus 2:16-17
    Toen de farizese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ -- Marcus 2:16-17